ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναζήτηση κατά Γενική Διεύθυνση

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Α: Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα – ΣΕΑΔΕ
Πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα
Συμμετοχή & υποστήριξη της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Έργα – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Τμήμα Β: Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τμήμα Γ: Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας- Συνεδριάσεις ΠΣΕΚ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΔΕ / Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναπτυξιακοί νόμοι: 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016

Τμήμα Δ: Τεκμηρίωσης- Ενημέρωση του Πολίτη
Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα-Επενδύσεις
Φόρμα Ενημέρωσης Πολιτών σχετικά με τις Επενδύσεις
Εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας


• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Μηχανήματα έργου
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση οχημάτων ειδικής κατηγορίας
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1
Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
«Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας
Προσωρινή ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Επανακυκλοφορία Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Εξαγωγή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Βεβαιώσεις έργου εκσκαφής και κατοχής μηχανήματος έργων (Μ.Ε.)


• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Όριο Απαλλοτρίωσης – Όριο Οδού
Άδεια Τομής Οδοστρώματος
Άδειες Διέλευσης Οχημάτων
Κατηγορία Οδού
Κυκλοφοριακή Σύνδεση
Έγκριση Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων

Skip to content