ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανανέωση άδειας οδήγησης για ιατρικούς λόγους (και για ΑμεΑ) – (ΑΟ04)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Δήλωση (συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2. Αίτηση εκτύπωσης (αντίστοιχο έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
3. Δύο Πιστοποιητικά Ιατρών – Παθολόγου και Οφθαλμίατρου (η ισχύς των πιστοποιητικών είναι έξι (6) μήνες)
4. e-παραβόλο: 30 ευρώ για την εκτύπωση (κωδ. 0028)
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι άνω των 65 ετών απαιτείται παράβολο 108 ευρώ (κωδ. 0039) ενώ αν είναι άνω των 80 ετών απαιτούνται δύο επιπλέον γιατροί Νευρολόγος ή Ψυχίατρος και ΩΡΛ 
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
6. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
7. Την προς ανανέωση άδεια οδήγησης
8. Πιστοποίηση ΚΕΠΑ (μόνο για την περίπτωση ΑμεΑ)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:   Αστ. Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση.
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση.
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση.

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο