ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης εξάλειψης υποθήκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά: Τίτλος κυριότητας του τεμαχίου.
Νομικό πλαίσιο: Το Ν.Δ. 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α’/1972)
Κόστος: Δεν υπάρχει κόστος.
Χρόνος διεκπεραίωσης: Από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες.
Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης βάσει του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1189/1972.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.

Skip to content