ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας κατασκευής οικίσκου στέγασης αρδευτικού αντλητικού συγκροτήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια χρήσης νερού
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή Απόσπασμα Χάρτη με τη θέση του αρδευτικού αντλητικού συγκροτήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο