ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όριο Απαλλοτρίωσης – Όριο Οδού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση ενδιαφερόμενου (έντυπο υπηρεσίας).
2) Απόσπασμα google (για όριο απαλ/σης: ακριβής θέση προσώπου του γηπέδου, ονόματα: ιδιοκτήτη και όμορων ιδιοκτητών και λοιπά βοηθητικά στοιχεία όπως συντεταγμένες για εντοπισμό θέσης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, τοπωνύμια, εγκαταστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ).

Σε περίπτωση που στο αρχείο της υπηρεσίας δεν υφίσταται όριο απαλλοτρίωσης ή δεν έχει συντελεστεί από την υπηρεσία ορίζεται το όριο της οδού.
Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει :
3) Τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ) με πίνακα συντεταγμένων των ορίων του γηπέδου σε (3) αντίγραφα. Επιπλέον να σημειώνονται:
Το πλάτος της οδού, ο άξονας, όριο ασφάλτου, υφιστάμενα στηθαία,κλπ.
– οικοδομική γραμμή(όπου απαιτείται).
ρυμοτομική γραμμή(όπου απαιτείται).
– πεζοδρόμια(υπάρχον πλάτος και το πλάτος που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές).
ονόματα :ιδιοκτήτη όμορων ιδιοκτητών, τοπωνύμια.
– απόσπασμα google προσαρτημένο στο τοπογραφικό (με σημειωμένα βοηθητικά στοιχεία όπως συντεταγμένες για εντοπισμό θέσης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, εγκαταστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ.).
– φωτογραφίες προσώπου γηπέδου .

Μετάβαση στο περιεχόμενο