ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση τίτλου κυριότητας (κτηνοτρόφος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
Αίτηση: Ο/Η αιτών/-ούσα είναι απαραίτητο να ξέρει σε ποιόν Αναδασμό – Διανομή βρίσκεται το τεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται και επίσης να γνωρίζει είτε τον κτηματολογικό αριθμό του τεμαχίου, είτε να μπορεί να το εντοπίσει μέσω των κυρωμένων χαρτών ή να γνωρίζει το Ονοματεπώνυμο του κληρούχου – ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου τεμαχίου του κυρωμένου Αναδασμού..
Νομικό πλαίσιο: Εποικιστική νομοθεσία, Νόμος 674/1977 “Περί Αναδασμού”.
Κόστος: Δεν υπάρχει κόστος.
Χρόνος διεκπεραίωσης: Από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες.
Παραγόμενα έγγραφα: Τίτλος κυριότητας του τεμαχίου.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο