ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης περί ύπαρξη ή μη διαθέσιμων εκτάσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθέσιμων εκτάσεων του ΥΠ.Α.ΑΤ. σε  περιοχές κυρωμένων Διανομών και Αναδασμών  του Υπουργείου Γεωργίας για χρήση περιβαλλοντικής αδειοδότησης  έργων και δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες εκτάσεις
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα
2) Τοπογραφικό Διάγραμμα εις διπλούν
Νομικό πλαίσιο:
Υπ. Απόφαση 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ 2961Β/03-11-2014) άρθρο 2, παράγραφος 6, Υπ. Απόφαση 15277/23-03-12 (ΦΕΚ1077Β/09-04-2012) άρθρο 2, παράγραφος 1, Ν. 998/79, άρθρο 45 παράγραφος 3
Κόστος:
Χωρίς κόστος
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Από δύο (2) έως πέντε (5) ημέρες, αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.
Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση Βεβαίωσης και θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.
Χρόνος ισχύος:

Τα στοιχεία του χορηγούμενου εγγράφου- απάντησης δεν μεταβάλλονται πλην περίπτωσης εμφυλοχωρήσαντος λάθους και διόρθωσής του.
Διαδικασία ανανέωσης:

Δεν απαιτείται.

Skip to content