ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης περί υπαγωγής ακινήτου σε Διανομή ή στο Κτήμα Μανωλάδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Βεβαίωση περί υπαγωγής σε κυρωμένη Διανομή του πρώην Υπουργείου Γεωργίας ή εντός του Κτήματος Μανωλάδος  για χρήση γενική ή  για έκδοση πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο.
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα
2) Τοπογραφικό Διάγραμμα εις διπλούν
Νομικό πλαίσιο:
Ν. 4061/12
Ν. 3147/2003, άρθρο 11, παράγραφος 2
Κόστος:
Χωρίς κόστος
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Από δύο (2) έως πέντε (5) ημέρες, αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.
Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση Βεβαίωσης και θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.
Χρόνος ισχύος:

Τα στοιχεία του χορηγούμενου εγγράφου- απάντησης δεν μεταβάλλονται πλην περίπτωσης εμφυλοχωρήσαντος λάθους και διόρθωσής του.
Διαδικασία ανανέωσης:

Δεν απαιτείται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο