ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας οικήματος οίκου ανοχής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ

1)      Αίτηση ή εξουσιοδότηση
2)     Δύο σχεδιαγράμματα κάτοψης
3)     Βεβαίωση μηχανικού ότι είναι χώρος κύριας χρήσης ή άδεια οικοδομής

Μετάβαση στο περιεχόμενο