ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας βυτίου νερού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1) Πιστοποιητικό υγείας
2) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή – ασφάλεια τροφίμων
3) Στοιχεία οχήματος (μάρκα, πλαίσιο, κινητήρας, χωρητικότητα, βάρος, κλπ )
4) Τεχνική περιγραφή βυτίου-σχέδιο (χωρητικότητα, όγκος, διαστάσεις, μικτό -καθαρό βάρος,
κατασκευαστικά στοιχεία, υλικό, βάνες διανομής-εκκένωσης)
5) Βεβαίωση καταλληλότητας βυτίου – υλικού και υλικού συνδέσεων – ραφών για τρόφιμα από
κατασκευαστή και πιστοποίηση αυτού
6) Διάγραμμα ροής – συνοπτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας

Skip to content