ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων και ποτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
1) Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας επιχείρησης
2) Φωτοτυπία του πιστοποιητικού υγείας
3) Στοιχεία του αυτοκινήτου: μάρκα, αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας

Παρατηρήσεις:
Η Βεβαίωση χορηγείται μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου και προσκομίζεται στη Δ/νση Συγκοινωνιών για τη χορήγηση της άδειας (ή μεταβολής) κυκλοφορίας.

ΧΡΟΝΟΣ : Αυθημερόν εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

ΚΟΣΤΟΣ: ΜΗΔΕΝ

Skip to content