ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης για την ιδιότητα του αγρότη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
-Αίτηση
-Υπ. Δήλωση
-Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών από το Κ.Ε.Π.Υ.Ε.Λ.
-Έντυπα Ε1 – Εκκαθαριστικό ΔΟΥ.
-Ε9 ή μισθωτήρια συμβόλαια ή χρησιδάνεια.
-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
-Ταυτότητα.
-Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο