ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης για καταλληλότητα αγροτεμαχίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χορήγηση βεβαίωσης ότι ο αγρός είναι κατάλληλος για γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.
Ανατρέξτε στα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης στην καρτέλα Επικοινωνία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Αίτηση
Τοπογραφικό απόσπασμα.
Αυτοψία (μόνο σε περίπτωση εκτός αναδασμού).
Νομικό πλαίσιο: Άρθρο 3 του Νόμου 634/1977.
Κόστος: Μηδέν (0) ευρώ.
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Πέντε (5) ημέρες.
Απάντηση: Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ.

Skip to content