ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης για απολύμανση και μεταφορά οστών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση ή εξουσιοδότηση
2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3) Άδεια εκταφής
 

Skip to content