ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση έγκρισης μετονομασίας / μετεγγραφής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1)
Αίτηση άδειας αλιείας σκάφους
2) Πιστοποιητικό καταμέτρησης άδειας εκτέλεσης πλόων ή Πιστ/κό Γεν. Επιθεώρησης
3) Έγγραφο εθνικότητας (για Νηολόγια)

Παραγόμενα έγγραφα:
Απόφαση έγκρισης μετονομασίας/μετεγγραφής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για χρήση του αιτούντα προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή.Μετάβαση στο περιεχόμενο