ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας πρόσκαιρου κλεισίματος φαρμακείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την Π.Ε Ηλείας ισχύουν τα εξής:
Δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού περί εφημεριών 
Skip to content