ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υιοθεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νομοθετικό πλαίσιο (Πηγή, Anynet.gr)
Αστικός Κώδικας, Άρθρα 1542 και επόμενα,
Ν.2447/1996 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου
:
“Υιοθεσία επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου δικαστική συμπαράσταση δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις” (Α΄ 278).
Ν.4538/2018
:
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 85). Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 117 του Ν. 4604/2019 (Α΄ 50).
ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 49074/2066/2018 :

Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων (Β΄ 4489)
ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 57758/2484/2018
:
Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας (Β΄ 5090)
ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 13734/538/2019

Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας (Β΄1163)

8 βήματα για την υιοθεσία
1)
Θα χρειαστεί να υποβάλετε μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, www.anynet.gr αφού προηγουμένως ενημερωθείτε για το θεσμό της υιοθεσίας από τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με σκοπό την υιοθεσία. Την αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε είτε από τον υπολογιστή σας, με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε μία από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής σας που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες. Αν είσαστε σε γάμο, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης του/της συζύγου. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται η υιοθεσία από πρόσωπα σε σύμφωνο συμβίωσης.
2)
Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και να υποβάλετε κάποια δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν την υποβολή τους.
3)
Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης έχετε τη δυνατότητα να την αποθηκεύετε προσωρινά, να μεταβάλετε ή διαγράφετε τα στοιχεία της, να προσθέτετε δικαιολογητικά με το ρυθμό που εσείς επιλέγετε. Όταν πλέον η αίτησή σας είναι πλήρης, την υποβάλλετε οριστικά. Από τη στιγμή της οριστικής υποβολής, για κάθε μεταβολή που θα προκύψει (πχ. αλλαγή του τόπου κατοικίας), απευθύνεστε στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Με την οριστική υποβολή της αίτησής σας λαμβάνετε τον Αριθμό Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ανά πάσα στιγμή.
4)
Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών σας, μετά από τον οποίο θα ανατεθεί σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Με την κοινωνική έρευνα θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της ζωής σας, τα κίνητρά σας για την υιοθεσία, οι ειδικότερες δυνατότητες αλλά και οι επιθυμίες σας να προσφέρετε φροντίδα σε ένα παιδί που δεν μπορεί να ζήσει στη φυσική του οικογένεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυστηρή υποχρέωση τήρησης απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το νέο νόμο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, η κοινωνική έρευνα ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών από την ανάθεσή της σε κοινωνικό λειτουργό.
5)
Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, θα κληθείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό να προετοιμαστείτε για τον καινούργιο σας ρόλο, να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις σας και να διευκρινιστούν μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε μία από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, λαμβάνοντας υπ ‘ όψη το συνολικό αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή του τόπου διαμονής των υποψηφίων. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική έρευνα δεν έχει θετική έκβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος, αφού του εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο τριετίας.
6)
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εγγράφεστε στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων. Αμέσως μόλις ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά όπως πχ. η ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του κ.α., ταιριάζουν με τις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες, όπως τις έχετε καταγράψει κατά τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, θα κληθείτε από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και θα ενημερωθείτε σχετικά. Σε αυτό το στάδιο το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία: με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά παιδιού και οικογένειας ταιριάζουν, η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό μητρώο δεν παρακάμπτεται.
7)
Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας σας με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από το φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα εμπιστεύεται και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη υιοθεσία. Μετά τη θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται η τελική απόφαση για την υιοθεσία και δρομολογείται η νομική διαδικασία για να τελεστεί η υιοθεσία δικαστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το παιδί τοποθετείται στη θετή οικογένεια πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης, όταν από την κοινή εμπειρία προκύπτει ότι αυτή θα είναι θετική.
8)
Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον! Η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία είναι δίπλα στην θετή οικογένεια για τρία χρόνια, με σκοπό να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αποσοβήσει κινδύνους αν χρειαστεί.
(Πηγή: Anynet.gr)


Μετάβαση στο περιεχόμενο