ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνικός έλεγχος ανάριθμου Ε.Ι.Χ. για μεταχειρισμένα εξωτερικού – (Τ47)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου
2) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για Μ1 και Ν1<3,5Τ (από 12-08-2022, ΦΕΚ 3695Β/13-07-22)
3) Έγκριση Τύπου Οχήματος – Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων Υπ. Υ.Μ. (και τυχόν αποφάσεις τέλους ταξινόμησης)
4) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη
5) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ  (αν απαιτείται) Χώρας Προέλευσης (από ΕΕ) με υποχρεωτική αναγραφή ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km),
6) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (αν απαιτείται)
7) Αντίγραφο Τιμολογίου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης, από τον αλλοδαπό κάτοχο, με υποχρεωτική αναγραφή ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km)

Skip to content