ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνικός έλεγχος ανάριθμου Ε.Ι.Χ. για μεταχειρισμένα εξωτερικού – (Τ47)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου και Διασάφιση
2) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ΦΕΚ 3695Β/13-07-22)
3) Έγκριση Τύπου Οχήματος – Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων Υπ. Υ.Μ.
4) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη
5) Ευρωπαϊκό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με την συχνότητα περιοδικού τεχνικού ελέγχου της εκάστοτε χώρας) με υποχρεωτική αναγραφή ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km)
6) Ελληνικό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ (για οχήματα πέραν της τετραετίας)
7) Αντίγραφο Τιμολογίου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης, από τον αλλοδαπό κάτοχο, με υποχρεωτική αναγραφή ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km)

Μετάβαση στο περιεχόμενο