ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταξιδιωτική ιατρική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα Γραφεία Ταξιδιωτικής Ιατρικής  είναι  στελεχωμένα από καταρτισμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό , στη πρόληψη  και προστασία της υγείας των ταξιδιωτών , που επισκέπτονται χώρες επιδημιολογικού ενδιαφέροντος .
Σκοπός  της  Ταξιδιωτικής Ιατρικής  είναι η μείωση της πιθανότητας νοσηρότητας και θνησιμότητας των ταξιδιωτών καθώς και  η πρόληψη μετάδοσης  ασθενειών από ενδημικές περιοχές στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται εξατομικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας για την λήψη μέτρων προφύλαξης  , σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες από εγκεκριμένες επιστημονικές πηγές πληροφόρησης καθώς και το Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιαστικής Κάλυψης του Παγκόσμιου Οργανισμού  Υγείας,  αναγκαίο για την είσοδο σε ενδημικές  χώρες για κίτρινο πυρετό και άλλες ασθένειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο