ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα – ΣΕΑΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», ΣΕΑΔΕ, αποτελεί μια άτυπη ανοιχτή δικτύωση των κυριοτέρων θεσμικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας που συγκροτούν το σύστημα καινοτομίας με κοινό στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διαμέσου της ενίσχυσης των αρχών του SBA.
Το Δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό συλλογικό σχήμα και συστάθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδιασμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) και βραβεύτηκε από τα BRAVO AWARDS για την επιχειρηματικότητα το 2018.

Skip to content