ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσωρινή ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Προσωρινή ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τον τόπο της προσωρινής ακινητοποίησης του (εξαιρουμένων κοινοχρήστων χώρων, π.χ. οδοί, πλατείες κ.λπ.).
2) Επιστροφή στην αρμόδια Υπηρεσία της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
3) Αποδεικτικό εξόφλησης των οφειλομένων τελών χρήσης.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 16)
Κόστος:
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) έτη
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων: Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο