ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση πιστοποιητικού υγείας αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) α/α θώρακα
2) Εξετάσεις αίματος για Δείκτες ηπατίτιδας A,B,C. ( HBs Ag, Anti -HBc ολικό, Anti -HBs, HBe Ag, Anti- HBe, Anti HCV, Anti HAV-IgM)
3) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο