ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ουσία του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος είναι να περιγράψει το πλαίσιο που συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας και να καταγράψει τις δυνατότητες να υλοποιηθούν αυτές οι στρατηγικές επιλογές τα επόμενα χρόνια.
Με την κατάρτιση του τόσο οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας όσο και οι υπηρεσίες του οργανισμού της Περιφέρειας έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής μας, καθώς και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και των προκλήσεων για την ανάπτυξη της περιοχής.
Πρέπει να γίνει σαφές πως το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα:
-Δεν είναι ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο
-Δεν είναι αφορμή για εντάξεις έργων καθώς οι εντάξεις έργων εξακολουθούν να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο