ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πίνακες Ποσών και Κωδικών Παραβόλων ανάλογα με την περίπτωση Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων Δημοσίου Ο.Τ.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Δημιουργία παραβόλου από την εφαρμογή του e-παραβόλου στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

 
Σημειώσεις:
1) Στην περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου εκδίδονται δύο ηλεκτρονικά παράβολα:
i) Το παράβολο που αφορά τον αντίστοιχο εμπρόθεσμο έλεγχο και
ii) το παράβολο που αφορά το πρόστιμο λόγω του εκπρόθεσμου. Στις περιπτώσεις αυτές στον παραπάνω πίνακα το αντίστοιχο κελί αναφέρει το τελικό ποσό παραβόλου, αναγράφοντας την άθροιση των ποσών (του εμπρόθεσμου ελέγχου συν το πρόστιμο λόγω του εκπρόθεσμου). Οι κωδικοί παραβόλων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμου ελέγχου αφορούν το επιπλέον ποσό (πρόστιμο) που πρέπει να καταβληθεί, πέραν του αντίστοιχου ποσού του εμπρόθεσμου ελέγχου.

Skip to content