ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πίνακες Ποσών και Κωδικών Παραβόλων ανάλογα με την περίπτωση Τεχνικού Ελέγχου Αρχικού Ελέγχου ή Περιοδικού Ελέγχου ή Επανελέγχου ή Αρχικού ελέγχου αντί επανελέγχου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημιουργία παραβόλου από την εφαρμογή του e-παραβόλου στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Σημειώσεις:
1) Στην περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου εκδίδονται δύο ηλεκτρονικά παράβολα: i) Το παράβολο που αφορά τον αντίστοιχο εμπρόθεσμο έλεγχο και ii) το παράβολο που αφορά το πρόστιμο λόγω του εκπρόθεσμου. Στις περιπτώσεις αυτές στον παραπάνω πίνακα το αντίστοιχο κελί αναφέρει το τελικό ποσό παραβόλου, αναγράφοντας την άθροιση των ποσών (του εμπρόθεσμου ελέγχου συν το πρόστιμο λόγω του εκπρόθεσμου). Οι κωδικοί παραβόλων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμου ελέγχου αφορούν το επιπλέον ποσό (πρόστιμο) που πρέπει να καταβληθεί, πέραν του αντίστοιχου ποσού του εμπρόθεσμου ελέγχου.
2) Στην περίπτωση ελέγχου (Περιοδικός ή Αρχικός) Ε.Ι.Χ. που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ εκδίδεται το παράβολο με κωδικό: 7406 (έκπτωση 25 %). Στην περίπτωση ελέγχου (Περιοδικός ή Αρχικός) Ε.Ι.Χ. που ο συνιδιοκτήτης (κατά 50 %) του οχήματος είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ εκδίδεται το παράβολο με κωδικό: 7410. Στην περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω σημείωση 1).
3) Στην περίπτωση ελέγχου (Περιοδικός ή Αρχικός) Αυτοκινούμενου Τροχόσπιτου που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ εκδίδεται το παράβολο με κωδικό: 7407 (έκπτωση 25 %). Στην περίπτωση ελέγχου (Περιοδικός ή Αρχικός) Αυτοκινούμενου Τροχόσπιτου που ο συνιδιοκτήτης (κατά 50 %) του οχήματος είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ εκδίδεται το παράβολο με κωδικό: 7411. Στην περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω σημείωση 1).
4) Στην περίπτωση αναγνώρισης ξένου Δ.Τ.Ε. (ανεξαρτήτως κατηγορίας οχήματος) εκδίδεται παράβολο με κωδικό: 1497 ποσού 5 €.
5) Στην περίπτωση Τεχνικού Ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος [(εμπρόθεσμου ή εκπρόθεσμου ελέγχου (Αρχικός ή Περιοδικός), εμπρόθεσμου ή εκπρόθεσμου Επανελέγχου) και Αρχικού ελέγχου αντί επανελέγχου], εκδίδεται επιπλέον των ανωτέρω, παράβολο ανάλογα με την κατηγορία οχήματος (ανατρέξτε στα υποδείγματα για να κατεβάσετε το αρχείο)
 

Skip to content