ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
«Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Αιτιολογημένη Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
2) Επιστροφή στην αρμόδια Υπηρεσία της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή υποβολή βεβαίωσης δήλωσης απώλειας ή κλοπής της άδειας και των πινακίδων από την Αστυνομία.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 15)
Κόστος:
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ (λόγω οριστικής εξαγωγής)
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ (λόγω κλοπής ή ανάκλησης άδειας και πινακίδων)

Skip to content