ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητρώο-μεταβολή ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώριση
Αντικείμενο: Δήλωση ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Αγροτικά Κτηνιατρεία
Δικαιολογητικά: Ο κάθε κάτοχος προβαίνει στην απογραφή των ζώων της εκμετάλλευσης του, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τις κτηνιατρικές αρχές και οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο, στο διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μετά από κάθε απογραφή και εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργεια της, που πάντως δεν ξεπερνά την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο κάτοχος οφείλει να ενημερώσει τα σχετικά πεδία του «Μητρώου εκμετάλλευσης και να διαβιβάσει – κοινοποιήσει τα στοιχεία στην οικεία κτηνιατρική αρχή, με την προσκόμιση του μητρώου εκμετάλλευσης για την εισαγωγή τους στην ΚΒΔ. Πλέον η κοινοποίηση της απογραφής δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής που έχει τεθεί σε λειτουργιά στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-services.minagric.gr
Νομοθετικό Πλαίσιο και πρόσβαση: www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/473-simansikatafrafiaigoprobaton

Skip to content