ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατηγορία Οδού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται η οδός(έντυπο υπηρεσίας ).
2) Απόσπασμα google (ή και συντεταγμένες για εντοπισμό από το Ελληνικό Κτηματολόγιο).

Skip to content