ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεώρηση πτυχίου χειριστή γεωργικού μηχανήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ (στην περίπτωση που αυτή βρίσκεται σε παράταση απαιτείται Βεβαίωση του Υπουργείου μεταφορών για τούτο)(φωτοτυπία)
2) Παράβολο 15€ (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός) (κωδικός παραβόλου 3784)
3) Πιστοποιητικό Ιατρικής Εξέτασης από Ιατρό συμβεβλημένο με την Υπηρεσία Μεταφορών (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο από 65 έως 80 ετών) (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο – Νευρολόγο – Ωτορινολαρυγγολόγο από 80 ετών και άνω) ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.
4) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο