ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτροδότηση μελισσοκομικής μονάδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση
2) Οικοδομική Άδεια με το συν/νο τοπογραφικό
3) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
4) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου, 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από την Υπηρεσία)
5) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
6) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
7) Φωτοαντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
8) Άδεια εγκατάστασης στο όνομα του αιτούντος


Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1)
Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο –Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών

Μετάβαση στο περιεχόμενο