ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα-Επενδύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Γραφείο Ενημέρωσης  προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και υποδοχής αιτημάτων υπαγωγής, παροχής συμβουλών και υποστήριξης προς υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματικούς φορείς για όλα τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και προσκλήσεις που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιωτικών επενδύσεων. 

Skip to content