ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επικύρωση πρακτικής άσκησης φοιτητών φαρμακευτικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Ένορκη βεβαίωση φαρμακοποιού
2) Βεβαίωση νοσοκομείου
3) Τετράδιο πρακτικής άσκησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο