ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναπτυξιακοί νόμοι: 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την υποδοχή των αιτήσεων, την αξιολόγηση την υπαγωγή, τον έλεγχο και την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στον  εκάστοτε ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο ως κατεξοχήν χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της βιωσιμότητας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και εν τέλει ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας.

Skip to content