ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξετάσεις άδειας άσκησης Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ)

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads) στο άρθρο “Άσκηση του επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής” (Ενότητα Επαγγέλματα Υγείας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται μόνο κατά την πρώτη (1η) συμμετοχή στις εξετάσεις. Σε επόμενες συμμετοχές κατατίθεται μόνο αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν.4058/2012 άρθρο 34, παρ.3α (ΦΕΚ 63/Α’/2012)  για κατόχους 12μηνης πρακτικής άσκησης
Ν.4771 /2021, άρθρο εικοστό δεύτερο (ΦΕΚ 16/Α’/2021) για νέες θέσεις τριετούς πρακτικής άσκησης (εκκρεμεί η σύστασή τους).

Skip to content