ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΔΕ / Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετά την ανακήρυξη της Διεύθυνσης σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης  (ΕΦΔ) προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020,  ολοκλήρωσε επιτυχημένα την εκπόνηση ΤΡΙΩΝ (3) Επιχειρησιακών  Περιφερειακών Προγραμμάτων.
Προκηρύχθηκαν και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης τα προγράμματα :
1. Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση στις Νέες συνθήκες (Ά & ΄Β κύκλος),
2. Ενίσχυση Δημιουργικών Επιχειρήσεων της Π.Δ.Ε. και
3. Επιχειρηματική Εκκίνηση

Skip to content