ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια.
Σε συνεργασία με άλλα τμήματα της ΔΙΑΠ, την ΕΥΔΕ-ΠΔΕ κλπ φορείς επιχειρηματικότητας υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης.
Για το 2021 το Τμήμα θα παρακολουθεί την εξέλιξη της δημιουργίας Μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΔΕ. Με την υλοποίηση της δράσης αναμένεται να δημιουργηθεί βάση δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Π.Δ.Ε.
 

Skip to content