ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγγραφή στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων:
Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων, Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης πλοίων.
Νόμος υπ’αριθμ. Ν.3551 ΦΕΚ Α΄ 76/2-4-2007

Μετάβαση στο περιεχόμενο