ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικατάσταση πτυχίου χειριστού γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Αίτηση
α) Δήλωση απώλειας στην Αστυνομία και απόκομμα δημοσίευσης της απώλειας σε τοπική εφημερίδα.
β) Παράβολο 10 € (ηλεκτρονικό παράβολο www.gsis.gre – παράβολο για μη Πιστοποιημένους χρήστες – χορήγηση παραβόλου – φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός κωδικός παραβόλου 3785)
γ) Σε περίπτωση φθοράς το παλαιό δίπλωμα
δ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
ε) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες (μικρές έγχρωμες )

Skip to content