ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Αιτιολογημένη αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
2) Άδεια κυκλοφορίας.
3) Σε περίπτωση κλοπής των πινακίδων, βεβαίωση δήλωσης της κλοπής από την Αστυνομία.
4) Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους αντικατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/1992, υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
Για την αντικατάσταση πινακίδων είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 12)
Κόστος: Τέλος αντικατάστασης: 75,00 €
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων : Aίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο