ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Αιτιολογημένη αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
2) Άδεια κυκλοφορίας (σε περίπτωση φθοράς).
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της άδειας κυκλοφορίας, βεβαίωση δήλωσης από την Αστυνομία.
3) Διπλότυπο είσπραξης του τέλους αντικατάστασης άδειας Μ.Ε. (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/1992, υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
Για την αντικατάσταση άδειας είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 13)
Κόστος: Τέλος αντικατάστασης: 75,00 €
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων : Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο