ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναζήτηση ριζών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νομοθετικό πλαίσιο:
Ν.2447/1996
Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου “Υιοθεσία επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου δικαστική συμπαράσταση δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις” (Α΄ 278).
Σύμφωνα με το άρθρο 1559 του ν. 2447/1996(ΦΕΚ 278, τ. Α΄,30-12-1996) «…το θετό τέκνο έχει μετά την ενηλικίωσή του, το δικαίωμα να πληροφορείται πλήρως από τους θετούς γονείς και από κάθε αρμόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών γονέων του».
Προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με τη βιολογική σας οικογένεια, παρακαλώ απευθυνθείτε με τη συνημμένη αίτηση παρακάτω και ότι στοιχείο έχετε σχετικά με την υιοθεσία σας, στους παρακάτω υπαλλήλους της υπηρεσίας μας.Skip to content