ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου/πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γνωστοποίηση λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων
Η λειτουργία των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων υπάγεται από 01-01-2022 στο καθεστώς της γνωστοποίησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ1β/οικ.67585/29-10-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5027/Β/30-10-2021). Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, οι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ (άρθρο 4) και ακολούθως προβαίνουν σε γνωστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ κανένα δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή η πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα. Οφείλουν ωστόσο να τηρούν πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο χώρο του γραφείου ή της μονάδας.

Επισημάνσεις:
Η μονάδα αδυνατίσματος ή αλλιώς πολυδύναμη μονάδα μπορεί να περιέχει συνδυασμό δραστηριοτήτων (άσκηση και δίαιτα ή αισθητική και δίαιτα ή  άσκηση, αισθητική και δίαιτα), πληρώντας τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας (ΦΕΚ 655/Β/1998, άρθρο 3).
Η διαιτολογική μονάδα είναι η μονάδα που περιέχει μόνο τη δραστηριότητα της δίαιτας, όπως και το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο.
Το ελάχιστο εμβαδόν της διαιτολογικής μονάδας είναι 50 τ.μ. (ΦΕΚ 655/Β/1998).
Το ελάχιστον εμβαδόν του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου είναι 19.5 τ.μ., βάσει εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (4-7-2008), που τροποποιεί το εδάφιο γ’ του άρθρου 3 του ΦΕΚ 655/Β/1998.
Η λειτουργία της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας/αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου πρέπει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 1657/Β/2008, ΦΕΚ 1698/Β/2007, ΦΕΚ 919/Β/1998, ΦΕΚ 655/Β/1998).

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Skip to content