ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Χ.Α. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ :
 
ΠΔ 225/2000
(ΦΕΚ 194/Α’/07-09-2000) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) ΙΒ.3. άρθρο 5, άρθρο 6, άρθρο 7  και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/24-12-2014), άρθρο 57
Ν. 3919/2011
(ΦΕΚ 32/Α’/02-03-2011) και η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΜ)
Ν. 4771/2021
(ΦΕΚ 16/Α’/01-02-2021), άρθρο 39
Ν. 4790/2021
(ΦΕΚ 48/A’/31-03-2021), άρθρο 54

Σημείωση:
Επισημαίνουμε ότι για την ανανέωση της  Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας ανά τριετία απαιτείται η υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία:
 
·        Ονομαστικός κατάλογος προσωπικού ανα ειδικότητα
·        Ιατρικές εξετάσεις για Ηπατίτιδα Β/C, HIV
·        Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
·        Σύμβαση διαχείρισης αποβλήτων
·        Συμβάσεις διαχείρισης ιματισμού, σίτισης, συντήρησης ανελκυστήρων, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, καθαριότητας κλπ (εφόσον υφίστανται).
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο