ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανάκληση άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα ΠΦΥ (Εργαστήριο ή Κατάστημα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΦΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ, ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.Skip to content