ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλλαγή στοιχείων αγρότη καταναλωτή στο τιμολόγιο της ΔΕΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βεβαίωση Παροχής νερού από Δήμο ή ΤΟΕΒ ή
3) Άδεια Χρήσης Nερού (εάν υπάρχει γεώτρηση)
4) Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ
5) Παράβολο 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από την Υπηρεσία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο