ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αδειοδότηση συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδειοδότηση συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων:
Απόφαση Αριθμ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604 Β΄/22-12-2008)

Skip to content