ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αδειοδότηση κέντρων αποθήκευσης και διανομής (κ.α.δ.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαδικασία αδειοδότησης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής:
1) Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, 
σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων
Aριθμ. Φ.61/5542/72/2018  (ΦΕΚ 62/Β/18-1-2018)
2) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Αριθμ. Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/11-1-2018)
3) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ( το υποβάλει ο ενδιαφερόμενος, συμπληρωμένο και με γνήσιο υπογραφής)

Skip to content