ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αδειοδότηση εκμετάλλευσης φυσικών πόρων – ορυκτού πλούτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδειοδότηση εκμετάλλευσης φυσικών πόρων-ορυκτού πλούτου:
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Ατομικών εργασιών, ΦΕΚ Β’ 1227/14-6-2011, Υ.Λ. 2223,
Ν.Δ. 210/ΦΕΚ 277 Α’/5-10-1973, Ν.Δ. 512/2018 ΦΕΚ Α’/17-1-2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο