ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θ/ψ χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και νερών, επιφανειακών και υπόγειων που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων:
Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης αριθμ. Δ9Β.Δ/Φ166.13069/ΓΔΦΠ2488/11-6-2009 (ΦΕΚ 1249 Β΄/24-6-2009)

Μετάβαση στο περιεχόμενο