ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αίτηση Φορέα: Αναφορικά με τη στήριξη και συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνουν και καταδεικνύουν σημαντικά στοιχεία των αιτούντων φορέων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
Αίτηση Φορέα: Αναφορικά με τη στήριξη & συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνουν και καταδεικνύουν σημαντικά στοιχεία των αιτούντων φορέων

Skip to content